Energie-efficiënte ramen in je huis: bespaar zelf kosten en werk mee aan een duurzame toekomst

Ze blijven wat op de achtergrond in alle klimaatgesprekken, maar moderne ramen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de Europese milieudoelstellingen te behalen. Energie-efficiënte raamprofielen en een hoogwaardige beglazing helpen om woningen en gebouwen BijnaEnergie Neutraal te maken en de globale CO2-voetafdruk serieus te verkleinen. Door “oude” ramen te laten vervangen, kunnen we zelf kosten besparen en zetten we mee een grote stap op weg naar een duurzaam klimaat.

Eerst een stukje natuurkunde: De thermische prestatie van een huis wordt berekend op basis van de warmteoverdracht die er is tussen de woning (binnen) en zijn omgeving (buiten). Warmte kan verloren gaan door de (buiten)muren, daken, vloeren, en ook de ramen. Thermische isolatie moet dit voorkomen. Het creëert een barrière tussen binnen (de “warmte”) en buiten (de “koude”) die de warmteoverdracht zo laag mogelijk moet houden. Dit zorgt voor een optimale binnentemperatuur in de woning en beperkt de behoefte aan verwarming of koeling.

Het totale thermische isolatieniveau van een huis wordt weergegeven door het K-peil. Dit omvat de volledige isolatie van een woning en houdt rekening met het warmteverlies naar buiten. Hoe lager het K-peil, hoe beter een huis geïsoleerd is. Volgens de meest recente richtlijnen is de maximaal toegelaten K-waarde in Wallonië vastgelegd op 45, in Vlaanderen en Brussel is dat 40*.

37% minder CO2-uitstoot

Ramen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de warmtewinst of -verlies en het energieverbruik van een woning. Studies tonen aan dat energieverliezen door ramen wereldwijd zorgen voor bijna 1 gigaton CO2-uitstoot per jaar, wat bijna evenveel is als de totale uitstoot van de luchtvaartsector*. Ramen vormen zo een belangrijke schakel in het verminderen van het globale energieverbruik. Zeker nu recente trends aangeven dat er een steeds groeiende vraag is naar nog grotere glasoppervlakken in huizen en gebouwen.

Omdat glas op zichzelf geen isolerende waarde heeft, heb je hoogwaardige en kwalitatieve raamprofielen nodig die dubbele en driedubbele beglazing ondersteunen en zelf ook goede isolatie-eigenschappen vertonen. Wanneer we in alle woningen en gebouwen tegen 2030 energie-efficiënte profielen en een hoogwaardige beglazing zouden laten plaatsen, kan de totale CO2-uitstoot van gebouwen tegen 2050 met ongeveer 37% worden verminderd*. Ook zou er elk jaar meer dan drie exajoule energie worden bespaard, wat overeenkomt met een derde van het totale energieverbruik van Duitsland*.

Vele kleintjes maken één grote, zegt het spreekwoord. Door verouderde raamprofielen te laten vervangen, zorg je het hele jaar door voor een optimale temperatuur en comfort in je huis. Een lager energieverbruik betekent niet alleen een kostenbesparing voor jezelf, maar draagt ook bij aan de verlaging van de globale CO2-uitstoot. En elke stap is een stap vooruit naar een groene toekomst.

Duurzaamheid is VEKA’s motor

Ook bij VEKA is duurzaamheid dé drijvende kracht achter alle activiteiten. Zo willen wij ervoor zorgen dat VEKA als bedrijf en al onze klanten en hun eindgebruikers altijd en overal gewapend zijn voor de toekomst! Klasse A PVC-profielen van VEKA gaan langer mee omdat PVC bestand is tegen corrosie en alle weersomstandigheden. Ze verminderen het energieverbruik en de CO2-uitstoot door een perfecte isolatie en omdat ze dubbele en driedubbele beglazing kunnen dragen.

Naast duurzame producten garandeert VEKA dat alle interne productieprocessen en activiteiten opgezet worden op een manier die maximaal bespaart op het gebruik van grondstoffen en energie. En VEKA zet ook hoog in op recyclage. Als materiaal is PVC 100% recycleerbaar en gerecycleerde pellets zijn zo goed als nieuw. Op dit vlak pionierde VEKA in 1993 met de oprichting van VEKA Umwelttechnik GmbH, een bedrijf dat wereldwijd uitgegroeid is tot dé referentie voor de recyclage van PVC. Wil je nog meer weten over hoe VEKA’s duurzame politiek een surplus betekent voor zijn klanten, partners en het milieu? Lees onze blog.

Wil je meer info over onze producten? Bezoek dan zeker deze pagina: https://www.veka.be/homepage/producten.html

Heb je een eigen project dat je wilt laten realiseren? Zoek hier een installateur of fabrikant in jouw buurt.

* Referenties
https://rmi.org/driving-window-innovation-to-combat-climate-change
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/K-peil