Recycleren en energie besparen: klaar voor een duurzame toekomst

Energie besparen en grondstoffen recycleren is goed voor onze portemonnee, maar ook voor het milieu. Het is een taak die we niet langer elke dag ‘kunnen’, maar wel ‘moeten’ opnemen. Om onszelf te beschermen tegen de hoge energieprijzen en om ons klimaat duurzaam in stand te houden. Gebouwen en woningen kunnen hiervoor een belangrijke bijdrage leveren wanneer we hun levensduur verlengen, hun CO2-uitstoot verkleinen en zorgen voor een optimale energie-efficiëntie.

De ambitie van de Europese Unie is duidelijk: klimaatneutraal zijn tegen 2050. De EU heeft hiervoor meerdere richtlijnen en initiatieven gelanceerd. Eén daarvan is de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), die de energieprestatie van gebouwen en de bouwsector moet verbeteren. Zo’n 30% van ons afval komt uit de bouw en in 2019 was de bouwsector in Europa verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen en voor de helft van het energieverbruik*. Concrete maatregelen moeten huiseigenaars en bedrijven helpen om die uitstoot en afvalberg te verkleinen en gebouwen energiezuinig en koolstofarm te maken.

Waarom circulair bouwen? Door kringlopen te sluiten, zorgt circulair bouwen voor een zuiniger gebruik van energie en hulpbronnen. Het idee is om grondstoffen aan het einde van hun levenscyclus op een milieuvriendelijke manier af te breken en opnieuw in omloop te brengen. Door minder materialen te gebruiken en meer te recycleren, minder afval te produceren en leegstand aan te pakken, vermindert de globale CO2-uitstoot en draagt de bouwsector bij aan een groene toekomst. Een circulaire bouwsector garandeert ook economische groei en werkgelegenheid op lange termijn in nieuwe domeinen (bijvoorbeeld recyclage).

‘Circulair’ wonen

Ook als huiseigenaar kan je door energiezuinig en ‘circulair’ te wonen meewerken aan een duurzaam milieu. Sinds begin vorig jaar moeten alle nieuwe woningen in Europa sowieso Bijna Energie Neutraal zijn, wat betekent dat ze weinig of geen energie mogen verbruiken en dat ze moeten werken met hernieuwbare bronnen. Zeker ramen en deuren spelen hierbij een belangrijke rol. Wanneer je kiest voor een optimale thermische isolatie en moderne raam- en deurprofielen zorg je voor een lager energieverbruik en een verminderde CO2-uitstoot. Moderne, kwalitatieve profielen zijn op zichzelf energie-efficiënt en kunnen dubbele of driedubbele beglazing dragen die sterk isoleert.

Dit energiezuinig wonen geldt niet alleen voor nieuwbouwprojecten. Wanneer we oudere woningen renoveren en zo hun levensduur verlengen, helpen we ook in grote mate om ons klimaat te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe ramen en deuren te laten plaatsen en duurzame energiebronnen te laten installeren. In sommige gevallen kan het zelfs milieuvriendelijker zijn om een woning te renoveren in plaats van ze af te breken en te vervangen. Daarom lanceren de overheid en klimaatorganisaties regelmatig initiatieven om de renovatiegraad in ons land nog op te krikken.

VEKA, al vele jaren een referentie

Ook VEKA benadrukt elke dag dat een klimaatvriendelijke aanpak dé drijvende kracht is achter alle bedrijfsactiviteiten. En niet enkel de jongste maanden, maar al vele jaren daarvoor. Zo zorgt VEKA ervoor dat het zelf als bedrijf, maar ook dat alle klanten en hun eindgebruikers, klaar zijn voor een duurzame toekomst.

VEKA produceert uitsluitend Klasse A profielen van PVC die langer meegaan omdat PVC bestand is tegen corrosie en alle weersomstandigheden. Profielen van VEKA verminderen ook het energieverbruik en de CO2-uitstoot van woningen door een perfecte isolatie en omdat ze dubbele en driedubbele beglazing kunnen dragen. Naast duurzame producten waakt VEKA er ook over dat alle interne productieprocessen opgezet worden op een manier die maximaal bespaart op het gebruik van grondstoffen en energie.

Circulair bouwen en wonen stimuleert activiteiten zoals recyclage. Op dit vlak is VEKA al bijna dertig jaar een absolute referentie! Als materiaal is PVC 100% recycleerbaar en gerecycleerde pellets werken zo goed als nieuw materiaal. Met zijn indrukwekkende vermogen verwerkt VEKA Umwelttechnik – dat werd opgericht in 1993 in Hörselberg-Hainich, in Thüringen, Duitsland – zo jaarlijks meer dan 100.000 ton oude ramen, deuren en rolluiken. Het bedrijf heeft filialen en klanten over heel Europa en telt meer dan 120 medewerkers.

Wil je meer info over onze producten? Bezoek dan zeker deze pagina: https://www.veka.be/homepage/producten.html

Heb je een eigen project dat je wilt laten realiseren? Zoek hier een installateur of fabrikant in jouw buurt.

*Referenties:
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20210128STO96607/hoe-wil-de-eu-uiterlijk-in-2050-een-circulaire-economie-tot-stand-brengen
https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/wat-is-het